Säkerhet & regler


Säkerheten för alla som är på och i anslutning till vår anläggning går före allt annat. Här listas säkerhetsföreskrifter och regler som ska följas. Vi går igenom de viktigaste på plats innan vi börjar spela.

  • Alla på banorna skall alltid bära godkänd skyddsmask, med skydd för ögon och öron, och aldrig skjuta mot någon som inte är utrustad på samma sätt. Skyddsmask får endast avlägsnas utanför banavgränsning. Om du tappar skyddsmasken kasta dig på marken, håll för ögon och öron och ropa på hjälp. Res dig inte förrän du fått information om att spelet är avbrutet.
  • Markören skall alltid vara försedd med pipkondom när du inte avser att använda den, utanför banans avgränsning skall pipkondom alltid bäras.
  • Behandla markören som om den alltid är laddad. Rikta aldrig mot något utanför spel. Håll alltid pipan nedåt. Titta aldrig in i pipan, skador på ögonen kan bli permanenta. Använd endast .68 kalibers bollar. Ladda eller skjut aldrig något annat än dessa bollar.
  • Under 18 års ålder krävs målsmans tillstånd.
  • Förtäring av alkohol både före och under spel är förbjudet, se till att vara nykter då du spelar.
  • Om en olycka trots allt är framme, som beror på att någon av ovanstående regler har brutits kan Visby speedball inte hållas ansvariga. Vi har instruktörer på plats som gör sitt bästa för att olyckor inte ska inträffa.

Spelregler
Endast färgträffar räknas som en giltig träff dvs. när en boll träffar någonstans på kroppen, markören eller masken och går sönder. Känner man en träff men bollen inte gått sönder är det bara att fortsätta.
Om du är träffad är du tillfälligt ute ur leken och får varken skjuta eller skjutas, sätt på pipkondom, håll markören över huvudet och avlägsna dig från banan.