Stöd för Ny Airballbana och Marknadsföring av Sporten på Gotland

Föreningen har sökt stöd av Leader Gute, en del av Europeiska jordbruksfonden, och fått beviljat stöd för att köpa en ny uppsättning värn av tävlingsstandard. Föreningen sökte även medel för att marknadsföra sporten i Gotländsk media i syfte att öka intresset och få fler att utnyttja EU:s investering. 

Totalt beviljades 87 000 kr till ny bana och 10 000 kr för marknadsföring. Vi i föreningen är väldigt tacksamma för EU:s bidrag att få sporten att växa och ge oss möjlighet att träna och ordna attraktiva tävlingar på ön.

Om ni också vill söka stöd för samma ändamål kontakta Fredrik